Start Markus Dar abadjat Natchot Nasab tj.de.ru(pdf) de.ru.tj(pdf) ru.de.tj(pdf) Kundal Hilf Reise Рухй
                   
glauben Sie an die Evolutionstheorie?
denken Sie mit mir darueber nachWas habe ich damit zu tun?
Informationsbroschuere der Gemeinde Breitscheid
Geschichte
Gemeindeverwaltung
Erdgeschichte
Sehenswuerdigkeiten
Zahlen - Daten - Fakten
Kirchen und religioese GemeinschaftenRussisch in Tadschikistan
Warum interessiert mich persoenlich Russisch?
Reise nach Tadschikistan mit einer Gruppe
Meine Aufgaben: JVA - Gespraechsgruppe, Grosser Treffpunktchor
Faltblatt
Unsere CDґs
Wege aus der Hoffnungslosigkeit
In Familien einen neuen Anfang wagen
Einen Neubeginn in der Arbeitswelt ermoeglichen
Das Engagement fuer Randgruppenarbeit foerdernAus meinem Leben
Meine Familie: Elisabeth, Katja, Ina, Tino
Einige Daten
Persoenliche Interessen
Eigene Gemaelde
Unsere CDґs
Referat von Katja
Was sagt die Bibel ueber Ehe?Lingenbergs (mir)
Gefaehrdetenhilfe Neustart
meine Gemeinde
Breitscheid Hessen
Kataster und VermessungDie frohe Botschaft in einem Satz
Warum bin ich Christ
Was sagt die Bibel dazu
Meine Gemeinde, was tue ich da?
Gott persoenlich kennenlernen
Ist die Bibel wahr?
Wozu eigentlich Gott?  - Referat von Katja
Unsere CDґs
Posaunenchor
Buecherstube
HausbibelkreiseWas wir glauben
So arbeiten wir
Bund Freier ev.Gemeiden
Drei Fragen werden uns oft gestellt
Unsere regelmaessigen Veranstaltungen
Termine fьr das Jahr
Unser PastorGefaehrdetenhilfe, Randgruppen, Drogen, Schoepfung, Evolution, Vermessung, Beruf, Breitscheid - Hessen Christsein Russisch, TadschikistanWas tue ich z.Zt.
beruflicher Lebenslauf
Landesvermessungsamt
Einige Fotos
Kommt das Messen auch in der Bibel vor?
Beispiel einer Vermessung in 1975Suchen Sie den Sinn des Lebens,
dann fangen Sie hier an
sitemap
sitemap
Online-Buch
Begegnung
PascalWette
Christian Stoll
Gemaelde
Bibel wahr?
NT-vertrauens-
wuerdig?
Toleranz
Jesu Schueler
Wozu Gott?
Bibel ueber ...?
weihnachts- geschichte
Gott-Boese-Leid
Gott kennen
zeittafel 1913
Predigten
Missionar
Online-Shop
Buecherstube
Blaeserkreis
Hoffnungs-
losigkeit
In Familien
Arbeitswelt
Engagement
Gespraechs-
gruppe
Unsere CDґs
A-Fotos
H-Fotos
G-Fotos
1975-Fotos
M-Fotos
Tadschikistan
Uebersicht
NGO
Nasabnomai
natchotkori
dar abatiad
De-Ru-Tj
drt.pdf
rdt.pdf
trd.pdf
Broschuere
Flurnamen
Flurnamen
Flurnamen

powered by FreeFind
Nasabnomai (11) Далее

Таджикистан Tadschikische Flagge Tadschikistan

11
ба сухан гуфтан шуруъ карданд.
Дар Ерусалим яхудиён, одамони худотарсе ки аз
хар халки зери осмон буданд, сукунат доштанд.
Он гох Петрус, бо он ёздах нафар, бархоста ва овози
худро баланд карда, ба онхо гуфт: "Эй мардони Яхудия ва
хамаи сокинони Ерусалим! Инро бидонен ва суханони маро
гуш кунед:
"Инхо маст нестанд, чунон ки шумо гумон мекунед,
Зеро ки холо соати сеи руз аст,
"Балки ин хамон чиз аст, ки Юили набй гуфтааст:
"Ва дар рузхои охир, мегуяд Худо, чунин хохам
кард:
Рухи Худро бар тамоми башар хохам рехт,
ва писарону духтарони шумо нубувват хоханд кард,
ва чавонони шумо руъёхо ва пирони шумо хобхо
хоханд дид;
"Ва хатто бар гуломону канизони Худ дар он рузхо
Рухи Худро хохам рехт,
ва онхо нубувват хоханд кард;
Ва чунин хохад шуд,
ки хар кй исми Худовандро бихонад,
начот хохад ёфт".
"Пас, эй тамоми хонадони Исроил, якинан бидонед,
ки Худо Хамин Исоро, ки шумо маслуб кардед, Худованд
ва Масех гардондааст".
Чун шуниданд, дилреш шуда, ба Петрус ва хавво-
риёни дигар гуфтанд: "Эй бародарон, мо акнун чй кунем?"
Петрус ба онхо гуфт: "Тавба кунед, ва хар яке аз
шумо ба исми Исои Масех барои омурзиши гуноххо таъмид
бигиред, ва атои Рухулкудсро хохед ёфт;
Пас онхое ки каломи уро бо раFбат кабул карданд,
таъмид гирифтанд, ва дар хамон руз такрибан се хазор на-
фар ба онхо хамрох шуданд,
Ва онхо бо шунидани таълими хаввориён, ба мушо-
ракати онхо, бо шикастани нон ва бо дуо гуфтан машFул
буданд.
Хар руз якдилона дар маъбад чамъ мешуданд ва дар
хонахои худ нон шикаста, бо дилхушй ва самимият бо хам
хурок мехурданд,
Худоро хамду сано мехонданд ва дар миёни тамоми

Назад - наверх - Далее
tj_sophia.zip (download) = font: Tajiki Sophia
ИНЋИЛ БАШОРАТ: ИнЌили марЂЎс   Боби ШонздаЉум(16)
ЭЉьёи Исо ва воЂеаЉои ин рЎз. 1. Баъд аз гузаштани шанбе, Марьями МаЌдалия ва Марьяме ки модари ЯъЂуб буд, ва СалЎмит Љанут хариданд, то рафта ўро тадЉин кунанд. 2. Ва саЉарии рЎзи якшанбе, чун офтоб тулЎъ кард, онЉо ба сари Ђабр омаданд, 3. Ва ба Љамдигар мегуфтанд: "Сангро аз дари Ђабр барои мо кҐ меЃелонад?" 4. Чун нигаристанд, диданд, ки санг Ѓелонда шудааст; ва Љол он ки он бисьёр бузург буд. 5. Ва чун ба Ђабр даромаданд, Ќавонеро дар тарафи рост нишаста диданд, ки либоси сафед дар бар дошт; ва Љайрон шуданд. 6. Вай ба онЉо гуфт: "Њайрон нашавед. Исои Носирии маслубро ЌустучЎ мекунед; ў эЉьё шуд ва дар ин Ќо нест. Инак Ќое ки ўро ниЉода буданд. 7. "Лекин рафта, ба шогирдони ў ва ба Петрус гЎед, ки ў пеш аз шумо ба Ћалил меравад; ўро, чунон ки ба шумо гуфта буд, дар он Ќо хоЉед дид". 8. Ва зуд баромада, тозон аз пеши Ђабр рафтанд; онЉоро ларза ва даЉшат фаро гирифта буд, ва ба касе чизе нагуфтанд, зеро ки метарсиданд. Фармоиш дар бораи вазифа. 9.СаЉарии рЎзи якшанбе эЉьё шуда, аввал ба Марьями МаЌдалия, ки аз вай Љафт девро берун карда буд, зоЉир шуд. 10. Вай рафта, ба ЉамроЉони ў, ки гирьёну нолон буданд, хабар дод; 11. Лекин онЉо, чун шуниданд, ки ў зинда аст, ва ўро вай дидааст, - бовар накарданд. 12. Баъд аз он ба сурати дигар ба ду нафари онЉо, ки ба деЉа мерафтанд, дар роЉ зоЉир шуд. 13. Ва онЉо баргашта, ба дигарон Љабар доданд; лекин ба онЉо низ бовар накарданд. 14. НиЉоят ба он ёздаЉ, ки дар сари суфра нишаста буданд, зоЉир шуд ва онЉоро ба сабаби беимонҐ ва дилсахтиашон сарзаниш кард, зеро ба онЉое ки ўро эЉьёшуда дида буданд, бовар накардаанд. 15. Ва ба онЉо гуфт: "Ба тамоми олам биравед ва ИнЌилро ба Љамаи махлуЂот мавъиза кунед. 16. "Њар кҐ имон оварда, таъмид ёбад, наЌот хоЉад ёфт; лекин Љар кҐ имон наоварад, маЉкум хоЉад шуд. 17. "Ва ин аломот ЉамроЉи имондорон хоЉад буд: ба исми Ман девЉоро берун кунанд ва ба забонЉои нав сухан гЎянд; 18. "Ва морЉоро гиранд; ва агар заЉри Ђотиле бихЎранд, ба онЉо осеб нарасонад; ва даст бар беморон ниЉанд, онЉо шифо ёбанд". Сууди Исо. 19. Ва Худованд, пас аз он ки ба онЉо сухан гуфт, ба осмон сууд карда, ба ямини Худо нишаст. 20. Ва онЉо берун рафта, дар Љар Ќо мавъиза мекарданд, ва Худованд ба онЉо мадад мерасонд ва бо аломоти баъдина каломро собит мегардонд.


www.ibtnet.org - here you can buy the printed tajik bibel.
hier kann man die Print-Ausgabe der Tadschikischen Bibel bestellen