Start Markus Dar abadjat Natchot Nasab tj.de.ru(pdf) de.ru.tj(pdf) ru.de.tj(pdf) Kundal Hilf Reise Рухй
                   
glauben Sie an die Evolutionstheorie?
denken Sie mit mir darueber nachWas habe ich damit zu tun?
Informationsbroschuere der Gemeinde Breitscheid
Geschichte
Gemeindeverwaltung
Erdgeschichte
Sehenswuerdigkeiten
Zahlen - Daten - Fakten
Kirchen und religioese GemeinschaftenRussisch in Tadschikistan
Warum interessiert mich persoenlich Russisch?
Reise nach Tadschikistan mit einer Gruppe
Meine Aufgaben: JVA - Gespraechsgruppe, Grosser Treffpunktchor
Faltblatt
Unsere CDґs
Wege aus der Hoffnungslosigkeit
In Familien einen neuen Anfang wagen
Einen Neubeginn in der Arbeitswelt ermoeglichen
Das Engagement fuer Randgruppenarbeit foerdernAus meinem Leben
Meine Familie: Elisabeth, Katja, Ina, Tino
Einige Daten
Persoenliche Interessen
Eigene Gemaelde
Unsere CDґs
Referat von Katja
Was sagt die Bibel ueber Ehe?Lingenbergs (mir)
Gefaehrdetenhilfe Neustart
meine Gemeinde
Breitscheid Hessen
Kataster und VermessungDie frohe Botschaft in einem Satz
Warum bin ich Christ
Was sagt die Bibel dazu
Meine Gemeinde, was tue ich da?
Gott persoenlich kennenlernen
Ist die Bibel wahr?
Wozu eigentlich Gott?  - Referat von Katja
Unsere CDґs
Posaunenchor
Buecherstube
HausbibelkreiseWas wir glauben
So arbeiten wir
Bund Freier ev.Gemeiden
Drei Fragen werden uns oft gestellt
Unsere regelmaessigen Veranstaltungen
Termine fьr das Jahr
Unser PastorGefaehrdetenhilfe, Randgruppen, Drogen, Schoepfung, Evolution, Vermessung, Beruf, Breitscheid - Hessen Christsein Russisch, TadschikistanWas tue ich z.Zt.
beruflicher Lebenslauf
Landesvermessungsamt
Einige Fotos
Kommt das Messen auch in der Bibel vor?
Beispiel einer Vermessung in 1975Suchen Sie den Sinn des Lebens,
dann fangen Sie hier an
sitemap
sitemap
Online-Buch
Begegnung
PascalWette
Christian Stoll
Gemaelde
Bibel wahr?
NT-vertrauens-
wuerdig?
Toleranz
Jesu Schueler
Wozu Gott?
Bibel ueber ...?
weihnachts- geschichte
Gott-Boese-Leid
Gott kennen
zeittafel 1913
Predigten
Missionar
Online-Shop
Buecherstube
Blaeserkreis
Hoffnungs-
losigkeit
In Familien
Arbeitswelt
Engagement
Gespraechs-
gruppe
Unsere CDґs
A-Fotos
H-Fotos
G-Fotos
1975-Fotos
M-Fotos
Tadschikistan
Uebersicht
NGO
Nasabnomai
natchotkori
dar abatiad
De-Ru-Tj
drt.pdf
rdt.pdf
trd.pdf
Broschuere
Flurnamen
Flurnamen
Flurnamen

powered by FreeFind
Nasabnomai (10) Далее

Таджикистан Tadschikische Flagge Tadschikistan

10
"У дар ин чо нест, зеро, чунон ки гуфта буд, эхьё
шуд; биёед, чоеро, ки У хуфта буд, бубинед,
"Ва ба зудй рафта, ба шогирдонаш гуед, ки У аз мур-
дагон эхьё шуд ва пеш аз шумо ба Чалил меравад: дар он
что Уро хохед дид; инак ба шумо гуфтам".
Ва онхо шитобон аз кабр баромада, бо тарс ва шодии
азим давида рафтанд, то ки ба шогирдони У хабар диханд.
Чун онхо мерафтанд, баъзе аз посбонон ба шахр ома-
да, ба саркохинон тамоми вокиаро хабар доданд.
Ва онхо бо пирон чамъ омада ва машварат карда,
ба сарбозон пули бисьёре доданд
Ва гуфтанд: "Бигуед, ки шогирдони У шабона омада,
вакте ки мо дар хоб будем, Уро дуздидаанд;
"Ва агар ин сухан ба гуши хоким расад, мо вайро
бовар мекунонем ва шуморо аз хатар фориF мегардонем".
Онхо пулро гирифта, мувофики он дастур амал кар-
данд. Ва ин овоза то имруз дар миёни яхудиён пахн шудааст.
Аммо ёздах шогирд ба Чалил, ба кухе ки Исо таъин
карда буд, рафтанд,
Ва Уро дида, ба У сачда карданд; лекин баъзе аз он-
хо ба шубха афтоданд.
Ва Исо наздик омада, ба онхо гуфт: "Ба Ман тамоми
кудрат дар осмон ва бар замин дода шудааст:
"Пас, биравед ва хамаи халкхоро шогирд созед ва
онхоро ба исми Падар ва Писар ва Рухулкудс таъмид дихед,
"Ва онхоро таълим дихед, то хар он чиро, ки ба шумо
фармудам, ба чо оваранд; ва инак, Ман харруза то охираз-
замон бо шумо хастам". Омин.
Ва Худованд, пас аз он ки ба онхо сухан гуфт, ба
осмон сууд карда, ба ямини Худо нишаст.

ВАКТЕ ки рузи Пантикост фаро расид, хамаашон
якдилона дар як чо чамъ омаданд;
Баногох FулFулае, мисли садои тундбод, аз осмон
баромад ва тамоми хонаро пур кард,
Ва забонахои аз хам чудое, мисли забонахои оташ,
ба онхо зохир шуда, якто-якто бар хар яке аз онхо карор
гирифт.
Хамаашон аз Рухулкудс пур шуданд, ва чун Рух
ба онхо кудрати такаллум бахшид, ба забонхои дигар-дигар

Назад -  наверх - Далее
tj_sophia.zip (download) = font: Tajiki Sophia
ИНЋИЛ БАШОРАТ: ИнЌили марЂЎс  Боби ПонздаЉум(15) Исо ба Љузури Пилотус. 1. Бомдодон фавран саркоЉинон бо пирон ва китобдонон ва тамоми шЎрои пирон машварат карданд ва Исоро баста бурданду ба Пилотус таслим карданд. 2. Пилотус аз ў пурсид: "Оё Ту ПодшоЉи ЯЉудиён ЉастҐ?" ў Ќавоб дода гуфт: "Ту мегЎҐ". 3. Ва саркоЉинон ўро бисьёр айбдор мекарданд. 4. Пилотус боз аз ў пурсид: "Ту ЉеЌ Ќавобе намедиЉҐ? Бингар, ки чҐ Ђадар Туро айбдор мекунанд". 5. Лекин Исо боз ЉеЌ Ќавоб надод, ба тавре ки Пилоус дар Љайрат монд. Исо не, балки Бараббос. 6. Дар Љар ид вай як бандиро, ки мехостанд, барои онЉо озод мекард. 7. Бараббос ном касе бо шариконаш дар Љабс буд, ки онЉо дар ваЂти исьён одам кушта буданд. 8. Ва мардум фарьёд зада, илтимос карданд, ки он чиро, ки Љамеша барои онЉо мекард, ба Ќо оварад. 9. Вай ба Ќавоби онЉо гуфт: "Оё мехоЉед, ПодшоЉи ЯЉудиёнро барои шумо озод кунам?" 10. Зеро медонист, ки саркоЉинон ўро аз рЎи Љасад таслим карда буданд. 11. Лекин саркоЉинон мардумро барангеЉта буданд, ки Бараббосро барои онЉо озод кунад, беЉтар аст. 12. Пилотус боз ба Ќавоби онЉо гуфт: "Пас чҐ мехоЉед бикунам бо он Касе ки ўро ПодшоЉи ЯЉудиён меномед?" 13. ОнЉо боз фарьёд заданд: "ўро маслуб кун!" 14. Пилотус ба онЉо гуфт: "ў чҐ бадҐ кардааст?" Лекин онЉо боз Љам зиёдтар фарьёд заданд: "ўро маслуб кун!" 15. Пас Пилотус, мардумро хушнЎд карданҐ шуда, Бараббосро барои онЉо озод кард ва Исоро тозиёна зада, барои маслуб кардан таслим кард. Тамасхур ва таЉЂир кардани Исо. 16. Ва сарбозон ўро ба даруни ЉавлҐ, яъне ба сарбозЉона бурданд ва тамоми фавЌро гирд оварданд; 17. Ва Ќомаи арЃувон ба ў пЎшонданд ва тоЌе аз хор бофта, бар сараш ниЉоданд; 18. Ва оЃоз ба салом намуданд: "Салом, эй ПодшоЉи ЯЉудиён!" 19. Ва Ђамиш бар сараш заданд ва бар ў туф карданд ва, зону зада, ба ў таъзим карданд. 20. Паз аз он ки ўро басе истеЉзо карданд, Ќомаи арЃувонро аз танаш кашида, либоси худашро пЎшонданд ва ўро берун бурданд, то маслубаш кунанд. 21. Ва роЉгузареро аз ђурин, ки ШимъЎн ном дошт ва падари Искандар ва Руфус буд ва аз саЉро меомад, маЌбур карданд, ки салиби ўро бардорад. 22. Ва Исоро ба Ќое бурданд, ки ЋолЌолто, яъне "Ћои косахонаи сар" ном дошт. 23. Ва шароби бо мур омеЉтаро барои нЎшиданаш доданд; лекин ў нанЎшид. Маслуб кардани Исо ва мамоти ў. 24. Ононе ки ўро маслуб карданд, либоси ўро Ђуръа партофта таЂсим карданд, то Љар кас чизе бигирад. 25. Ва соати сеюм буд, ки ўро маслуб карданд. 26. Ва бар ў чунин айбномае навишта шуда буд: "ПодшоЉи ЯЉудиён". 27. Бо ў ду роЉзанро, яке аз дасти росташ ва дигаре аз дасти чапаш, маслуб карданд. 28. Пас ба амал омад он Навиштае ки мегЎяд: "Аз Ќинояткорон шумурда шуд". 29. Ва роЉгузарон ўро дашном дода ва сар чунбонда, мегуфтанд: "Эй! Ту ки маъбадро вайрон карда, дар се рЎз аз нав бино мекунҐ! 30. "Худатро наЌот дода, аз салиб фурЎд ой". 31. Њамчунин саркоЉинон ва китобдонон ўро истеЉзо карда, ба якдигар мегуфтанд: "Дигаронро наЌот медод, лекин Худашро наЌот дода наметавонад! 32. "МасеЉ, ПодшоЉи Исроил, бигзор акнун аз салиб фурЎд ояд, то бубинем ва имон оварем". Ва онЉое ки бо ў маслуб шуда буданд, ўро дашном медоданд. 33. Чун соати шашум расид, тамоми заминро то соати нЎЉум торикҐ фаро гурифт. 34. Ва дар соати нЎЉум Исо бо овози баланд фарьёд зада, гуфт: "ЭлЎЉҐ, ЭлЎЉҐ! Ламма сабаЂтанҐ?", яъне: "Худои Ман, Худои Ман! Чаро Маро тарк кардаҐ?" 35. Баъзе аз Љозирон, чун шуниданд, гуфтанд: "Инак, Ильёсро меЉонад". 36. Пас шахсе шитоб карда, исфанЌеро аз сирко пур кард ва бар сари най ниЉода, ба ў нЎшониданҐ шуд ва гуфт: "Биистед, бубинем, ки оё Ильёс меояд, то ўро фурЎд оварад?" 37. Лекин Исо садои баланде бароварда, Ќон дод. 38. Ва пардаи маъбад аз боло то поён дарида, ду пора шуд. 39. Мирисаде ки рЎ ба рЎи ў меистод, чун дид, ки ў бо чунин садо Ќон дод, гуфт: "Ба ростҐ ин Одам Писари Худо буд". 40. Якчанд зан низ буданд, ки аз дур нигоЉ мекарданд: аз он чумла Марьями МаЌдалия ва Марьяме ки модари ЯъЂуби кЎчак ва ЙЎсе буд, ва СалЎмит, 41. Ки Љангоми дар Ћалил буданаш аз аЂиби ў мерафтанд ва ба ў хизмат мекарданд, ва бисьёр занони дигар, ки ЉамроЉи ў ба Ерусалим омада буданд. Дафни Исо. 42. Ва чун шом шуд, зеро ки рЎзи Ќумъа, яъне бегоЉи шанбе буд, 43. Юсуф ном шахсе аз Њаромот, узви намоёни шЎро, ки худаш низ интизори Малакути Худо буд, омад ва Ќасорат карда назди Пилотус даромад ва Ћасади Исоро талаб кард; 44. Пилотус дар Љайрат афтод, ки ў зуд фавтидааст; ва юзбоширо талабида, аз вай пурсид, ки оё фавтид? 45. Ва чун аз юзбошҐ фаЉмид, Ћасадро ба Юсуф дод. 46. Вай катоне харида ва Ћасадро аз салиб фуроварда, ба он катон печонд ва ба Ђабре ки дар дохили санг тарошида буд, ниЉод; ва сангеро бар дари Ђабр Ѓелонд. 47. Ва Марьями МаЌдалия ва марьями модари ЙЎсе диданд, ки куЌо гузошта шуд.


www.ibtnet.org - here you can buy the printed tajik bibel.
hier kann man die Print-Ausgabe der Tadschikischen Bibel bestellen