Start Markus Dar abadjat Natchot Nasab tj.de.ru(pdf) de.ru.tj(pdf) ru.de.tj(pdf) Kundal Hilf Reise Рухй
                   
glauben Sie an die Evolutionstheorie?
denken Sie mit mir darueber nachWas habe ich damit zu tun?
Informationsbroschuere der Gemeinde Breitscheid
Geschichte
Gemeindeverwaltung
Erdgeschichte
Sehenswuerdigkeiten
Zahlen - Daten - Fakten
Kirchen und religioese GemeinschaftenRussisch in Tadschikistan
Warum interessiert mich persoenlich Russisch?
Reise nach Tadschikistan mit einer Gruppe
Meine Aufgaben: JVA - Gespraechsgruppe, Grosser Treffpunktchor
Faltblatt
Unsere CDґs
Wege aus der Hoffnungslosigkeit
In Familien einen neuen Anfang wagen
Einen Neubeginn in der Arbeitswelt ermoeglichen
Das Engagement fuer Randgruppenarbeit foerdernAus meinem Leben
Meine Familie: Elisabeth, Katja, Ina, Tino
Einige Daten
Persoenliche Interessen
Eigene Gemaelde
Unsere CDґs
Referat von Katja
Was sagt die Bibel ueber Ehe?Lingenbergs (mir)
Gefaehrdetenhilfe Neustart
meine Gemeinde
Breitscheid Hessen
Kataster und VermessungDie frohe Botschaft in einem Satz
Warum bin ich Christ
Was sagt die Bibel dazu
Meine Gemeinde, was tue ich da?
Gott persoenlich kennenlernen
Ist die Bibel wahr?
Wozu eigentlich Gott?  - Referat von Katja
Unsere CDґs
Posaunenchor
Buecherstube
HausbibelkreiseWas wir glauben
So arbeiten wir
Bund Freier ev.Gemeiden
Drei Fragen werden uns oft gestellt
Unsere regelmaessigen Veranstaltungen
Termine fьr das Jahr
Unser PastorGefaehrdetenhilfe, Randgruppen, Drogen, Schoepfung, Evolution, Vermessung, Beruf, Breitscheid - Hessen Christsein Russisch, TadschikistanWas tue ich z.Zt.
beruflicher Lebenslauf
Landesvermessungsamt
Einige Fotos
Kommt das Messen auch in der Bibel vor?
Beispiel einer Vermessung in 1975Suchen Sie den Sinn des Lebens,
dann fangen Sie hier an
sitemap
sitemap
Online-Buch
Begegnung
PascalWette
Christian Stoll
Gemaelde
Bibel wahr?
NT-vertrauens-
wuerdig?
Toleranz
Jesu Schueler
Wozu Gott?
Bibel ueber ...?
weihnachts- geschichte
Gott-Boese-Leid
Gott kennen
zeittafel 1913
Predigten
Missionar
Online-Shop
Buecherstube
Blaeserkreis
Hoffnungs-
losigkeit
In Familien
Arbeitswelt
Engagement
Gespraechs-
gruppe
Unsere CDґs
A-Fotos
H-Fotos
G-Fotos
1975-Fotos
M-Fotos
Tadschikistan
Uebersicht
NGO
Nasabnomai
natchotkori
dar abatiad
De-Ru-Tj
drt.pdf
rdt.pdf
trd.pdf
Broschuere
Flurnamen
Flurnamen
Flurnamen

powered by FreeFind
zu www.haenssler.de
natchot (4)

Таджикистан Tadschikische Flagge Tadschikistan

4
гунохкори тоза мекунад, чун ки Худованд Исо, пок ва бе-
гунох буд.
Исои Масехро бо дил даровардагонро аз гуноххояшон
Худо бо масофаи машрику маFриб борин аз як дигар дур
кард.
Ва Худо ваъда додааст ки гуноххои василаи Исои
Масих бахшидаашро дигар хеч бо ёд нахохад овард. Шумо
аз гунох озод шуда ин Хушхабарро кабул намуданатонро
хохиш дорад?

ЯГОНА ГУНОХ

Дусти азиз! Бо дузах инсон барои Гунохкориш намеаф-
тад, балки барои он ки, Исои Масех гуноххои тамоми
инсониятро бо гардани Худаш гирифта дар хочи аъзам
курбон шуд.
Хуни Мукаддаси Худашро рехт, ана бо хамин имон на-
оварданд ва намеоваранд -- аз барои бе имониашон --
Худо бо дузах равона мекунанд.
Барои хамин хам, беимони бо имони курбонии Исо, ин
гунохи азим ки одам барои худ Хукми Олийро мегирад --
чойи чазояш дузах: Дар ояти 18 боби 3 Инчилнависи Ху-
дованд Юханно аз Рухулкудс илхом гирифта Гуфтааст.
"Хар ки ба У (яъни Исо) имон оварад, махкум намеша-
ванд, лекин хар кй имон наоварад, аллакай махкум шуда-
аст, чунки ба исми Писари ягонаи Худо имон наоварда-
аст".
Худо гунохкории шуморо медонад, аммо лекин У шу-
моро дуст медорад.
Начоти чон ходисаи Fайритабиий аст.
Имон оварда Худатонро бо дасти Исоч масех супоред.
У ро бо дилатон чун Начоткори шахсий чойгир намоед.
Бо Худо бо воситай дуоятон Мурочаат кунед.
Намунаи ибодат:
"Раббон!
Дар назди Ту гунохкор буданиамро бо тан мегирам, Ту
барои ман курбон шуданиатба имон дорам, Туро Начот-
кори шахсии худам дониста кабул мекунам, ва худамро
Тамоман бо дасти Ту месупорам.
Бо ман начот бидех!"
Ин аъмолро хозир ба чой биоваред, чунки ба онхое ки
У ро кабул карданд ва бо исми У имон оварданд, кудрат
дод, ки Фарзандони Худо гарданд.
(Инчили Юханно 1 боби, ояти 12).
Худи дар хамин вакт Исо огохи медихад...
"Бирав ва дигар гунох накун".
(Инчили Юханно боби 8, ряти 11).
Баъд аз хондани ин китоб дар шумо ягон савол пайдо
шавад, фикру мулохазаи худро фахмонидани бошед бо ин
манзилгох мурочат намоед:
700025
ш. Тошкент, куча Панченко, хонаи 35
Телефон: 55-06-49
Бо мактубатон интизорем!
Fellowship tract league
P.O.Box 82, Riga LV 1050 Latvia
Tract No.317 (Tajik)

Mоей Посетительная Книга

in tajik language - in tadschikischer Sprache
|| картины || познакомиться с Богом || главная || обо мне

Назад -  наверх- Далее

.

ИНЋИЛ БАШОРАТ: ИнЌили марЂЎс   Боби (1-16).pdf

tj_sophia.zip (download) = font: Tajiki Sophia
ИНЋИЛ БАШОРАТ: ИнЌили марЂЎс   Боби панЌум (5) Шифо ёфтани девона дар Ћадар. 1 Пас ба он канори баЉр ба сарзамини Ќадариён расиданд. 2. Чун аз ЂаиЂ берун омад, дарЉол касе ки рЎЉи палид дошт, аз миёни гЎрЉо баромада, бо ў рЎ ба рЎ шуд, 3. Ки бошишгоЉи вай маЃоки гЎр буд, ва ЉеЌ кас наметавонист бо занЌир Љам вайро бибандад; 4. Зеро ки борЉо вайро бо завлона ва занЌирЉо баста буданд, лекин занЌирЉоро канда ва завлонаЉоро шикаста буд, ва ЉеЌ кас наметавонист вайро ром кунад; 5. Ва Љамеша, рЎзу шаб, дар кЎЉЉо ва дар миёни гЎрЉо фарьёд мекашид ва худро бо сангЉо мезад. 6. Чун Исоро аз дур дид, давон-давон омада, ба ў сачда кард. 7. Ва бо овози баланд фарьёд зада, гуфт: "Туро бо ман чҐ кор аст, эй Исо, Писари Худои Таоло? Туро ба Худо Ђасам медиЉам, ки маро азоб надиЉҐ!" 8. Зеро ки ба вай гуфта буд: "Эй рЎЉи палид, аз ин шахс берун шав". 9. Ва аз вай пурсид: "Номи ту чист?" Вай Ќавоб дод: "Номи ман легион аст, чунки мо бисьёрем". 10. Ва аз ў бисьёр илтимос мекарданд, ки онЉоро аз он сарзамин берун накунад. 11. Ва дар чарогоЉи он кЎЉЉо галаи бузурги хукЉо мечарид. 12. Ва Љамаи девЉо аз ў илтимос карда, гуфтанд: "Моро ба хукЉо равона кун, то дар онЉо дохил шавем". 13. Исо дарЉол ба онЉо иЌозат дод. Ва арвоЉи палид берун шуда, ба хукЉо даромаданд ва он гала аз баландҐ якбора ба баЉр Ќаст, ва онЉо Ђариб ду Љазор буданд ва дар баЉр ЃарЂ шуданд. 14. Ва хукбонЉо давида рафтанду дар шаЉр ва дар деЉот онро наЂл карданд. Ва мардум барои дидани он моЌаро берун шитофтанд. 15. Ва назди Исо омада, он деванаро нишаста диданд, ки дар вай легион буд, ва либос пЎшидааст ва аЂлаш солим гаштааст; ва Љаросон шуданд. 16. Касоне ки дида буданд, саргузашти девонаро, ва он чиро, ки ба хукон рЎй дод, ба онЉо наЂл карданд. 17. Ва аз ў илтимос карданд, ки аз худуди онЉо берун равад. 18. Ва чун ба ЂаиЂ савор шуд, он ки девона буд, аз ў иЌозат пурсид, ки бо ў бошад. 19. Аммо Исо иЌозат надод, балки ба вай гуфт: "Ба хона назди хешу табори худ бирав ва хабар деЉ аз он чи, ки Худованд бо ту кардааст, ва чҐ гуна ба ту раЉм намудааст". 20. Пас вай равона шуда, он чиро, ки Исо бо вай карда буд, дар Декаполис мавъиза кардан гирифт. Ва Љама дар тааЌЌуб мемонданд. исо зани беморро шифо медиЉад ва духтари Ёирро зинда мекунад. 21. Чун Исо боз бо ЂаиЂ ба он сЎи баЉр гузашт, мардуми бисьёре  назди ў Ќамъ омаданд, ва ў дар канори баЉр буд. 22.Ва инак яке аз сардорони куништ омад, ки Ёир ном дошт, ва чун ўро дид, пеши пояш афтод 23. Ва аз ў хеле илтимос карда, гуфт: "Духтари ман дар Љолати назъ аст; биё ва даст бар вай гузор, то шифо ёбад ва зинда㥠кунад". 24. Пас бо вай равона шуд, ва мардуми бисьёре аз паи ў рафта, ўро фишор медоданд. 25. Як зане ки дувоздаЉ сол боз гирифтори хунра⥠буд, 26. Ва азоби бисьёре аз табибони зиёд кашида ва Љамаи дороии худро сарф карда, ЉеЌ фоидае надида буд, балки аЉволаш торафт бадтар мешуд, - 27. Чун овозаи Исоро шунид, дар миёни он гурЎЉ аз Ђафо омада, либоси ўро ламс намуд; 28. Зеро гуфт: "Агар лоаЂал либоси ўро ламс кунам, шифо меёбам". 29. Ва дарЉол чашмаи хуни вай хушк шуд, ва дар Ќисми худ Љис кард, ки аз касалҐ шифо ёфтааст. 30. Дар айни замон Исо дар Худ хис кард, ки куввае аз ў берун рафт, ва ба мардум муроЌиат карда, гуфт: "Кист, ки либоси Маро ламс кард?" 31. Шогирдонаш ба ў гуфтанд: "МебинҐ, ки мардум Туро фишор медиЉанд, ва мегЎҐ: "Кист, ки Маро ламс кард?"" 32. Аммо ў ба гирду пеш менигарист, то он занро, ки ин тавр амал кардааст, бубинад. 33. Он зан, чун донист, ки ба вай чҐ Љодиса рЎй дод, тарсону ларзон омада, пеши ў афтод ва тамоми ЉаЂиЂатро ба ў гуфт. 34. ў ба вай гуфт: "Духтарам! Имонат туро шифо бахшид; ба саломатҐ бирав ва аз касалии худ дар амон бош". 35. ў ЉанЎз сухан мегуфт, ки аз хонаи сардори куништ омада гуфтанд: "Духтарат мурд; боз барои чҐ Устодро заЉмат медиЉҐ?" 36. Аммо Исо ин суханонро шунида, ба сардори куништ гуфт: "Натарс, фаЂат имон овару бас". 37. Ва, Ќуз Петрус, ЯъЂуб ва ЮЉанно бародари ЯъЂуб, касеро иЌозат надод, ки аз паяш равад. 38. Чун ба хонаи сардори куништ расид, азодоронро дар Љолати изтироб дид, ки гирья ва навЉаи бисьёр мекарданд. 39. Ва даромадан замон ба онЉо гуфт: "Чаро дар изтироб афтодаед ва гирья мекунед? Духтар намурдааст, балки хуфтааст". 40. Ва онЉо бар ў хандиданд, лекин ў Љамаро берун карда, бо падару модари духтар ва бо пафиЂонаш ба ЉуЌрае ки духтар хобида буд, даромад. 41 Ва дасти духтарро гирифта, гуфт: "Талито-Ђуми", ки маънояш ин аст: "Эй духтар, туро мегЎям, бархез". 42. ДарЉол духтар бархоста, равон шуд, зеро ки дувоздаЉсола буд. ОнЉо хеле дар Љайрат монданд. 43. Ва ў онЉоро сахт таъкид карда, фармуд, ки касе аз ин огоЉ нашавад, ва гуфт, то хЎроке ба вай диЉанд.
марЂЎс Боби 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - - марЂЎс markus-tj-de (220kB)
nt-markus-tad.pdf (186kB) - nt-markus-tad.doc (166kB) - nt-markus-tad.rtf (491kB) -
nt-markus-tad.sxw (41kB) Open Office

www.ibtnet.org - here you can buy the printed tajik bibel.
hier kann man die Print-Ausgabe der Tadschikischen Bibel bestellen