Start Markus Dar abadjat Natchot Nasab tj.de.ru(pdf) de.ru.tj(pdf) ru.de.tj(pdf) Kundal Hilf Reise Рухй
                   
glauben Sie an die Evolutionstheorie?
denken Sie mit mir darueber nachWas habe ich damit zu tun?
Informationsbroschuere der Gemeinde Breitscheid
Geschichte
Gemeindeverwaltung
Erdgeschichte
Sehenswuerdigkeiten
Zahlen - Daten - Fakten
Kirchen und religioese GemeinschaftenRussisch in Tadschikistan
Warum interessiert mich persoenlich Russisch?
Reise nach Tadschikistan mit einer Gruppe
Meine Aufgaben: JVA - Gespraechsgruppe, Grosser Treffpunktchor
Faltblatt
Unsere CDґs
Wege aus der Hoffnungslosigkeit
In Familien einen neuen Anfang wagen
Einen Neubeginn in der Arbeitswelt ermoeglichen
Das Engagement fuer Randgruppenarbeit foerdernAus meinem Leben
Meine Familie: Elisabeth, Katja, Ina, Tino
Einige Daten
Persoenliche Interessen
Eigene Gemaelde
Unsere CDґs
Referat von Katja
Was sagt die Bibel ueber Ehe?Lingenbergs (mir)
Gefaehrdetenhilfe Neustart
meine Gemeinde
Breitscheid Hessen
Kataster und VermessungDie frohe Botschaft in einem Satz
Warum bin ich Christ
Was sagt die Bibel dazu
Meine Gemeinde, was tue ich da?
Gott persoenlich kennenlernen
Ist die Bibel wahr?
Wozu eigentlich Gott?  - Referat von Katja
Unsere CDґs
Posaunenchor
Buecherstube
HausbibelkreiseWas wir glauben
So arbeiten wir
Bund Freier ev.Gemeiden
Drei Fragen werden uns oft gestellt
Unsere regelmaessigen Veranstaltungen
Termine fьr das Jahr
Unser PastorGefaehrdetenhilfe, Randgruppen, Drogen, Schoepfung, Evolution, Vermessung, Beruf, Breitscheid - Hessen Christsein Russisch, TadschikistanWas tue ich z.Zt.
beruflicher Lebenslauf
Landesvermessungsamt
Einige Fotos
Kommt das Messen auch in der Bibel vor?
Beispiel einer Vermessung in 1975Suchen Sie den Sinn des Lebens,
dann fangen Sie hier an
sitemap
sitemap
Online-Buch
Begegnung
PascalWette
Christian Stoll
Gemaelde
Bibel wahr?
NT-vertrauens-
wuerdig?
Toleranz
Jesu Schueler
Wozu Gott?
Bibel ueber ...?
weihnachts- geschichte
Gott-Boese-Leid
Gott kennen
zeittafel 1913
Predigten
Missionar
Online-Shop
Buecherstube
Blaeserkreis
Hoffnungs-
losigkeit
In Familien
Arbeitswelt
Engagement
Gespraechs-
gruppe
Unsere CDґs
A-Fotos
H-Fotos
G-Fotos
1975-Fotos
M-Fotos
Tadschikistan
Uebersicht
NGO
Nasabnomai
natchotkori
dar abatiad
De-Ru-Tj
drt.pdf
rdt.pdf
trd.pdf
Broschuere
Flurnamen
Flurnamen
Flurnamen

powered by FreeFind
natchot (3) Далее

Таджикистан Tadschikische Flagge Tadschikistan

3
шавад (яъне фавт мешавад) , ва ба Подшохи Осмон (Худо)
даромада наметавонад, чун ки дар Библия навиштаги
борин, ба он чой хеч ягон нопок немедарояд,
Аз гуноххо чй хел озод шудан мумкин?
Моён хар руз гунох мекунем, ва барои мо руз вазнин
шуда истодааст.
Холо чй кардан лозим?
Чавоби ин дар баёни Инчили Матто боби 11 ояти 28 ро
меёбем: "Назди Ман оед, эй хамаи захматкашон ва гарон-
барон, ва Ман ба шумо оромй хохам бахшид".
Ягонта инсон ин хелна гуфта аст Fайр аз Исо?
Не хеч кас, факат Исои Масех ин хел гуфта тавониста-
аст. Дар моён хуни бобокалонамо Одам Ато хаст, мо дар
гунох таваллуд ёфтаем.
Аз як инсон (Яъне Одам Ато) бо ин дунё гунох ва бо гу-
нох фавт бо вучуд омад, худи хамин хел фавт бо хамаи
инсон гузашт, чун, ки дар У (Одам Ато) хама гунохкоранд
ва фавт (яъне мурданиашон) лозим буд.

ХИЗКИЁЛ ПАЙFАМБАР ДАР КИТОБИ ХУД
ЧУНИН НАВИШТААСТ

Ва Ман аз пешат гузар карда, туро дар хунхоят чулида
дидам, ва ба ту гуфтам: "Дар хунхоят зинда бимон!"
Хама инро Худо назар бо халки Исроилиён гуфтааст.

АЗ ГУНОХ ЧИ ХЕЛ КАРДА ОЗОД ШУДАН
МУМКИН?

Исои Масех бо ин дунё, бо рохи ачойиб омад. Дар
Инчили Матто боби 1 ояти 20 ин хел навишта шудааст:
"Фариштаи Худованд дар хоби Юсуф зохир шуда,
гуфт: "Эй Юсуф, писари Довуд! Аз гирифтани зани худ
Марям натарс; зеро ки он дар вай ба вучуд омадасст, аз Ру-
хулкудс аст; эътибор дихед, аз Рухулкудс аст -- ин
шохиди медихад, ки Исои Масех -- Писари Худои
кодиру мутлок мебошад.
Библия бо мо мегуяд ки, бе курбони, яъне хун набаро-
варда гунохо бахшоиш намешавад.
Дар боби 9 номаи ба Ибриён Расул Павлус дар боран
Ахди аввали Мусо навишта шуддаст.
"Бинобар ин ахди якун низ бе хун баркарор нашудааст.
Зеро, вакте ки Мусо хамаи ахкомро мувофики шариат
пеши тамоми кавм хонд, хуни говхо ва бузхоро бо об ва
пашми арFувонй ва зуфо гирифта, хам бар худи китоб
пошид, хам бар тамоми кавм, ва гуфт: "Ин аст хуни ахде
ки Худо ба шумо амр фармудааст".
Хамчунин бир хайма ва тамоми олоти ибодати Худо
хун пошид. (Хуруч 246: 3 то 8 оят)
Кариб хама чиз мувофики шариат ва василаи хун
татхир меёбад, ва бе рехтани хун омурзиш нест".
(Номаи ба Ибриён боби 9 оятхо 18 - 22).
Факат Хуни рехта шудаи Исои Масех аз хар нуксони

Mоей Посетительная Книга

in tajik language - in tadschikischer Sprache
|| картины || познакомиться с Богом || главная || обо мне

Назад -  наверх - Далее


ИНЋИЛ БАШОРАТ: ИнЌили марЂЎс   Боби (1-16).pdf

tj_sophia.zip (download) = font: Tajiki Sophia
ИНЋИЛ БАШОРАТ: ИнЌили марЂЎс  Боби чорум(4) МасалЉо дар бораи Малакути Худо. Дар бораи коранда. 1. Ва боз дар канори баЉр ба таълим додан шурЎъ намуд; ва мардуми бисьёре назди ў Ќамъ омаданд, ба тавре ки ў ба ЂаиЂ даромада, дар баЉр Ђарор гирифт, ва тамоми мардум дар канори баЉр меистоданд. 2. Ва бо масалЉо онЉоро чизЉои бисьёр меомЎхт ва дар таълими Худ ба онЉо мегуфт: 3. "ГЎш диЉед, инак корандае барои пошидани тухм берун рафт; 4. "Ва чун тухм мепошид, Ђадаре дар канори роЉ афтод, ва паррандагон омада, онро барчиданд; 5. "ђадаре бар санглоЉ афтод, дар Ќое ки хок бисьёр набуд, ва бо тезҐ сабзид, зеро ки хок умЂ надошт; 6. "Чун офтоб баромад, пажмурда шуд ва, азбаски реша надошт, хушк шуд; 7. "ђадаре дар миёни хорЉо афтод, ва хорЉо Ђад кашида, онро пахш карданд, ва самаре надод; 8. "ђадаре дар хоки наЃз афтод ва самара дод, ки он сабзид ва нашъунамо ёфт, ва бор овард, баъзе сҐ баробар, баъзе шаст ва баъзе сад". 9. Ва ба онЉо гуфт: "Њар кҐ гЎши шунаво дорад, бишнавад!" 10. ВаЂте ки танЉо монд, Љозирон бо якЌоягии он дувоздаЉ нафар шарЉи ин масалро аз ў пурсиданд. 11. Ва ба онЉо гуфт: "Ба шумо донистани асрори Малакути Худо ато шудааст, лукин ба онЉое ки дар берунанд, Љама чиз бо масалЉо мешавад, 12. "Ба тавре ки онЉо бо чашмЉои худ нигоЉ мекунанд, вале намебинанд, бо гЎшЉои худ мешунаванд, вале намефаЉманд, мабодо ручЎъ кунанд, ва гуноЉЉои онЉо омурзида шавад". ШарЉи масали коранда. 13. Ва ба онЉо гуфт: "Оё ин масалро нафаЉмидед? Пас чҐ тавр дигар масалЉоро хоЉед фаЉмид? 14. "Коранда каломро мекорад, 15. "Кошташудагон дар канори роЉ касоне мебошанд, ки дар онЉо калом кошта мешавад, ва чун шуниданд, дарЉол шайтон омада, каломи кошташударо аз дили онЉо мерабояд. 16. " Њамчунин кошташудагон дар санглох касоне мебошанд, ки чун каломро бишнаванд, дарЉол онро бо шодҐ Ђабул мекунанд,  17. "Лекин дар худ реша надораЃд ва ноустурованд, ва чун аз боиси калом азияте ё таъЂиботе рЎй диЉад, дарЉол ба васваса меафтанд. 18. "Кошташудагн дар миёни хорЉо касоке мебошанд, ки чун каломро бишанаванд, 19. "АндешаЉои дуньёҐ, Љирси сарват ва Љаваси  чизЉои дигар дохил шуда, каломро пахш мекунанд, ва он бесамар мегардад. 20. "Ва кошташудагон дар хоки наЃз касоне мебошанд, ки каломро шунида, кабул мекунанд ва бор меоваранд, баъзе сҐ баробар, баъзе шаст ва баъзе сад". Масал дар бораи шамъ. 21. Ва ба онЉо гут: "Оё шамъро меоваранд, то зери зарфе ё кате гузоранд? Оё на аз барои он ки ба шамъдон гузоранд? 22.. "Зеро чизи ниЉоне нест, ки ошкор нагардад; ва ЉеЌ чизи махфие набошад, ки ба зуЉур наояд. 23. "Њар кҐ гЎши шунаво дорад, бишнавад!" 24. Ва ба онЉо гуфт: "Пайхас кунед, ки чҐ мешунавед: бо кадом андоза, ки чен кунед, ба шумо чен карда шавад ва ба шумо, ки мешунавед, боз Љам биафзояд. 25. "Зеро, Љар кҐ дорад, ба вай дода шавад; ва Љар кҐ надорад, аз вай он чи низ дорад, гирифта шавад". Сабзиши нонамоён. 26. Ва гуфт: "Малакути Худо монанди касест, ки тухм бар замин пошад, 27. "Ва шабу рЎз бихобаду бархезад, ва тухм чЎ гуна сабзаду нашъунамо ёбад, вай надонад; 28. "Зеро замин худ аз худ бор меоварад, аввал майса, баъд хЎша, пас аз он донаи пурра дар хЎша; 29. "Ва чун Љосил расид, фавран досро ба кор меандозад, зеро ки ваЂти дарав расидааст".  Масал дар бораи донаи хардал. 30. Ва гуфт: "Малакути Худоро ба чЎ монанд кунем ва бо кадом масал онро тасвир намоем? 31. "Мисли донаи хардалест: ваЂте ки ба замин кошта мешавад, хурдтарини тухмЉои рЎи замин аст. 32. "Лекин чун кошта шуд, месабзад ва аз Љамаи наботот бузургтар мегардад ва шохаЉои калон мерасонад, ба тавре ки мурЃони Љаво зери сояи он метавонанд паноЉ баранд". 33. Ва бо ин гуна масалЉои бисьёр, ба Ђадре ки тавоноии шунидан доштанд, каломро ба онЉо баён мекард; 34. Бе масал ба онЉо сухан намегуфт, лекин дар хилват Љамаи маониро ба шогирдони Худ мефаЉмонд. Исо тундбодро ором мекунад. 35. БегоЉии Љамон рЎз ба онЉо гуфт: "Ба канори дигар бигзарем". 36.ОнЉо мардумро Ќавоб дода, ўро Љамон тавре ки дар ЂаиЂ буд, гирифтанд, ва чанд ЂаиЂи дигар низ ЉамроЉи ў буд. 37. Ва тундбоди шадиде бархост, ва мавЌЉо ба ЂаиЂ бармехЎрд, ба тавре ки он пур аз об мешуд, 38. Ва ў дар аЂиби ЂаиЂ бар болине хуфта буд. ўро бедор карда, гуфтанд: "Эи Устод, оё Туро парвое нест, ки мо Љалок мешавем?" 39. ў бархоста, бодро манъ кард ва ба баЉр гуфт: "ХомЎш шав ва ором бош". Бод хомЎш шуд, ва оромии том барЂарор гардид. 40. Ва ба онЉо гуфт: "Барои чҐ шумо чунин Љаросонед? Чаро имон надоред?" 41. Ва онЉо хеле ба Љарос афтода, ба якдигар гуфтанд: "Ин кист, ки боду баЉр Љам ба ў итоат мекунанд?"
марЂЎс Боби 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - - марЂЎс markus-tj-de (220kB)
nt-markus-tad.pdf (186kB) - nt-markus-tad.doc (166kB) - nt-markus-tad.rtf (491kB) -
nt-markus-tad.sxw (41kB) Open Office

www.ibtnet.org - here you can buy the printed tajik bibel.
hier kann man die Print-Ausgabe der Tadschikischen Bibel bestellen