Start Markus Dar abadjat Natchot Nasab tj.de.ru(pdf) de.ru.tj(pdf) ru.de.tj(pdf) Kundal Hilf Reise Рухй
                   
glauben Sie an die Evolutionstheorie?
denken Sie mit mir darueber nachWas habe ich damit zu tun?
Informationsbroschuere der Gemeinde Breitscheid
Geschichte
Gemeindeverwaltung
Erdgeschichte
Sehenswuerdigkeiten
Zahlen - Daten - Fakten
Kirchen und religioese GemeinschaftenRussisch in Tadschikistan
Warum interessiert mich persoenlich Russisch?
Reise nach Tadschikistan mit einer Gruppe
Meine Aufgaben: JVA - Gespraechsgruppe, Grosser Treffpunktchor
Faltblatt
Unsere CDґs
Wege aus der Hoffnungslosigkeit
In Familien einen neuen Anfang wagen
Einen Neubeginn in der Arbeitswelt ermoeglichen
Das Engagement fuer Randgruppenarbeit foerdernAus meinem Leben
Meine Familie: Elisabeth, Katja, Ina, Tino
Einige Daten
Persoenliche Interessen
Eigene Gemaelde
Unsere CDґs
Referat von Katja
Was sagt die Bibel ueber Ehe?Lingenbergs (mir)
Gefaehrdetenhilfe Neustart
meine Gemeinde
Breitscheid Hessen
Kataster und VermessungDie frohe Botschaft in einem Satz
Warum bin ich Christ
Was sagt die Bibel dazu
Meine Gemeinde, was tue ich da?
Gott persoenlich kennenlernen
Ist die Bibel wahr?
Wozu eigentlich Gott?  - Referat von Katja
Unsere CDґs
Posaunenchor
Buecherstube
HausbibelkreiseWas wir glauben
So arbeiten wir
Bund Freier ev.Gemeiden
Drei Fragen werden uns oft gestellt
Unsere regelmaessigen Veranstaltungen
Termine fьr das Jahr
Unser PastorGefaehrdetenhilfe, Randgruppen, Drogen, Schoepfung, Evolution, Vermessung, Beruf, Breitscheid - Hessen Christsein Russisch, TadschikistanWas tue ich z.Zt.
beruflicher Lebenslauf
Landesvermessungsamt
Einige Fotos
Kommt das Messen auch in der Bibel vor?
Beispiel einer Vermessung in 1975Suchen Sie den Sinn des Lebens,
dann fangen Sie hier an
sitemap
sitemap
Online-Buch
Begegnung
PascalWette
Christian Stoll
Gemaelde
Bibel wahr?
NT-vertrauens-
wuerdig?
Toleranz
Jesu Schueler
Wozu Gott?
Bibel ueber ...?
weihnachts- geschichte
Gott-Boese-Leid
Gott kennen
zeittafel 1913
Predigten
Missionar
Online-Shop
Buecherstube
Blaeserkreis
Hoffnungs-
losigkeit
In Familien
Arbeitswelt
Engagement
Gespraechs-
gruppe
Unsere CDґs
A-Fotos
H-Fotos
G-Fotos
1975-Fotos
M-Fotos
Tadschikistan
Uebersicht
NGO
Nasabnomai
natchotkori
dar abatiad
De-Ru-Tj
drt.pdf
rdt.pdf
trd.pdf
Broschuere
Flurnamen
Flurnamen
Flurnamen

powered by FreeFind
natchot (2) Далее

Таджикистан Tadschikische Flagge Tadschikistan

2

Библия ба мо аз хукмхои Худо бо шахрхое, ки мардумон
намехостанд, бо Каломи У итоат кунанд: дар Гуногун
Чойхон Инчил гуфтааст. ( Матто, боби 10, ояти 15; боби
11, оятхо 22-24; Маркус, боби 6, оят 11; Луко, боби 10,
ояти 12-14).
Мардуми шахархое ки дар он хар яки мо зиндагони до-
рем, вакту соат меояд дар назди Худо хисобот медихем, чи
хел харакат доштенд - доштаанд бо гуфта шуда Каломи
Худо бо онхо.

НАЧОТКОР ФАКАТ ЯКТО

Дусти азиз! Шумо начот ёфтаедми?
Ин саволи мухимтарини хаёт. Дар бораи начот бо мо
библия мегуяд:
"Начотро инсон бо фикраш наёфтааст -- ин тухфаи
Худо аст".
Агар бигуем бист сол аввал Масехий шудо бошам, аммо,
дида истодаям, ки худи бо монанди аввало хозир хам,
бисёр одамон ин рохи начоти Худоро сарфахм рафта на-
метавонанд.
Аммо бе имон бо назари Худо писанд омадан мумкин
нест; зеро хар ки сун Худо меояд, бояд имон дошта бошад
ки У хаст ва бо Толибони Худ мукофот хохад дод.
(Ибриён, боби 11, ояти 6).
Бо инак гуфта шуда имон овардан лозим.
Факат дар Исои Масех, Худо бо мо начот медихад.
Мо хаминро дар ояти 12 боби 4 китоби Аъмоли Ра-
сулиён хониш мекунем:
"Дар хеч каси дигар начот нест, ва дар зеро осмон хеч
исми дигаре ба одамон ато нашудааст, то ки ба василаи он
начот ёбем".
Хаёти Худро бо Исои Масех супорида хар як инсон на-
чотро тухфа мегирад.
Хеч кас, хаёти човидониро бо музди мехнат ёфта наме-
тавонад. У ро факат бо имон гирифтан мумкин, имон бо-
шад, аз онг не балки аз дил баромаданиаш лозим.
Афлотун, Арасту, Эйнштейн одамони бузурч буданд,
лекин на ягон сири хаёти абадиро на касали, дард, гуш-
наги ва Мурдан борин масалахоро барои хал кард ночор
нотавон буданд.
Ин масалахо дар хаёти мо албатта кундаланг шу-
даниошро Худо медонист ва дар Каломи Худ бо хамаи са-
волхо чавоб дод.

ХАММА ГУНОХКОРАНД

Ое шумо хеч гунох карда будед? Кай набошад хам?
Агар шумо, хеч набошад як маротаба алда ёки дузи кар-
да бошед бидонед: "Хамма гунох карда ва аз шухрати ча-
доди Худо махрум шудаанд".
Барои бахшоиши гунох ва начот ёфтан, шумо ба
воситаи имон бо Исои Масех, гирифтанатон мумкин. -- бо
Исои Массх Хаёти човидониро
Начот наёфта гунохкор дар Гунохкории, худ халок ме-


Mоей Посетительная Книга

in tajik language - in tadschikischer Sprache
|| картины || познакомиться с Богом || главная || обо мне

Назад -  наверх - Далее


ИНЋИЛ БАШОРАТ: ИнЌили марЂЎс   Боби (1-16).pdf

tj_sophia.zip (download) = font: Tajiki Sophia
ИНЋИЛ БАШОРАТ: ИнЌили марЂЎс  Боби сеюм(3)  Исо дар рЎзи шанбе дасти хушкшударо шифо медиЉад. 1. ВА боз ба куништ даромад; дар он Ќо одаме буд, ки дасти хушкшудае дошт. 2. Ва аз паи  ў мепоиданд, ки шояд вайро дар рЎзи  шанбе шифо дихад, то ки ўро айбдор кунанд. 3. Пас ба марди дастхушк гуфт: "Дар миёнЌо биист". 4. Ва ба онЉо гуфт: "Дар рЎзи шанбе кадом кор Ќоиз аст - некҐ кардан, ё бадҐ кардан? Ћонеро наЌот додан, ё Љалок кардан?" Лекин онЉо хомЎш монданд. 5. Ва ба онЉо бо Ѓазаб назар афканда ва аз сахтдилиашон маЉзун гашта, ба он одам гуфт: "Дасти худро дароз кун". Чун дароз кард, дасташ шифо ёфт. 6. Фарисиён фавран берун рафта, бо Љиродиён дар ЉаЂЂи ў машварат намуданд, ки чҐ тавр ўро Љалок кунанд. Фаъолияти Исо дар тамоми мамлакат вусъат меёбад.  7. Лекин Исо бо шогирдонаш сЎи баЉр омад, ва мардуми бисьёре аз Ћалил ва ЯЉудо аз паи ў равона шуданд, 8. Ва аз Ерусалим, АдЎм ва он тарафи ўрдун ва аз музофоти СЎр ва СидЎн издиЉоми бузурге, чун амалиёти ўро шуниданд, назди ў омаданд. 9. Ва ба шогирдони худ фармуд, ки ба сабаби бузургии издиЉом ЂаиЂе барои ў муЉайё бошад, то ки ўро фишор  надиЉанд. 10. Зеро бисьёр касонро ў шифо дода буд, бинобар ин Љар киро захме буд, назди ў мешитофт, то ўро ламс кунад. 11. Ва арвоЉи палид, чун ўро медиданд, пешаш меафтоданд ва фарьёдзанон мегуфтанд: "Ту Писари Худо ЉастҐ". 12. Лекин ў онЉоро сахт таъкид мекард, ки ўро шЎЉрат надиЉанд.  Интихоб шудани дувоздаЉ нафар. 13. Пас  аз он бар фарози кЎЉе баромада, Љар киро, ки хост, назди Худ даъват намуд; онЉо назди ў омаданд. 14. Ва дувоздаЉ нафарро таъин кард, ки ЉамроЉи ў бошанд, то ки онЉоро барои мавъиза фиристад, 15. Ва онЉоро Ђудрати он бошад, ки беморонро шифо диЉанд ва девЉоро берун кунанд. 16. Ва таъин кард ШимъЎнро, ки Петрус ном ниЉод; 17. Ва ЯъЂуб ибни Забдой ва ЮЉанно бародари ЯъЂубро, ки ба онЉо БЎнарЌис, яъне "писарони раъд" ном ниЉод; 18. Ва Андриёс ва Филиппус ва Барталмо ва Матто ва Тумо ва Яъкуб ибни Њалфой ва Таддо ва ШимъЎни ђанно 19. Ва Яхудои ИсЂарьютро, ки ўро таслим кард. Хешовандони Исо барои Ў хавотир доранд. 20. Ва чун ба хонае даромаданд, боз мардум фароЉам омаданд, ба дараЌае ки онЉо фурсати нон хЎрдан  Љам надоштанд. 21. Ва хешони ў, чун шуниданд, барои дастгир кардани ў омаданд, зеро мегуфтанд, ки ў бехуд шудааст. Китобдонон Исоро маломат мекунанд. 22. Китобдононе ки аз Ерусалим омада буданд, мегуфтанд, ки ў Баал-Забул дорад ва ба воситаи калони девЉо девЉоро берун мекунад. 23. Пас онЉоро наздаш талабида, ба онЉо бо масалЉо сухан гуфт: "ЧҐ гуна метавонад шайтон шайтонро берун кунад? 24. "Агар салтанате бар зидди худ аз Љам Ќудо шавад, он салтанат устувор истода наметавонад; 25. "Ва агар хонае бар зидди худ аз Љам Ќудо шавад, он хона устувор истода наметавонад; 26. "Ва агар шайтон бар зидди худ ба Ђиём бархоста, аз Љам Ќудо шуда бошад, вай устувор истода наметавонад, балки Љалок мешавад. 27. "ЊеЌ кас наметавонад ба хонаи шахси зЎроваре даромада, чизЉои вайро Ѓорат кунад, бе он ки аввал он зЎроварро бибандад, - ва пас аз он хонаи вайро Ѓорат мекунад. 28. "Ва ростҐ ба шумо мегЎям: Љамаи гуноЉЉои фарзандони одам ва Љар гуна куфр, ки гуфта  бошанд, омурзида мешавад; 29. "Лекин Љар кҐ ба РЎЉулкудс куфр гЎяд, то абад омурзида нашавад, балки ба азоби абадҐ маЉкум гардад". 30. Зеро ки гуфтанд: "ў рЎхи палид дорад". Хешовандии ЉаЂиЂҐ дар Исо. 31. Модар ва бародарони ў омада, дар берун истоданд ва ба ў касеро фиристода, ўро талаб намуданд. 32. Дар гирди ў мардум нишаста буданд. Ва ба ў гуфтанд: "инак модари Ту ва бародарони Ту дар берун истода, Туро металабанд". 33. Ва ба онЉо Ќавоб дода, гуфт: "Кист модари Ман ва бародарони Ман?" 34. Ва ба онЉое ки гирди ў нишаста буданд, назар афканда, гуфт: "Инак модари Ман ва бародарони Ман; 35. "Зеро Љар кҐ хости Худоро ба Ќо оварад, Љамон кас бародару хоЉару модари Ман аст".

марЂЎс Боби 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - - марЂЎс markus-tj-de (220kB)
nt-markus-tad.pdf (186kB) - nt-markus-tad.doc (166kB) - nt-markus-tad.rtf (491kB) -
nt-markus-tad.sxw (41kB) Open Office

www.ibtnet.org - here you can buy the printed tajik bibel.
hier kann man die Print-Ausgabe der Tadschikischen Bibel bestellen